Data: 18/11/2021
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA I INSTAL·LACIONS D’I+D+I PER A SALES BLANQUES I LABORATORIS A L’IMMOBLE LOCALITZAT AL DISTRICTE 22@ C/PALLARS 179-185, 08005 BARCELONA (PLANTA -1) (Exp. /2021)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 01/03/2021
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS DE CONTROL D’ACCESSOS A L’IGUAL QUE LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DELS MATEIXOS EN L’EDIFICI D-FACTORY 4.0 (Exp. AT_3 / 2021)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 19/02/2021
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS PER CUINES INDUSTRIALS AL IGUAL QUE LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DELS MATEIXOS A L’EDIFICI D-FACTORY 4.0 (Exp. AT_2/2021)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 05/02/2021
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES PER INSTAL·LACIONS INTERIORS, SUBMINISTRAMENT I POSADA EN MARXA PER ASPIRACIÓ I AIRE COMPRIMIT EN L’EDIFICI D-FACTORY 4.0 (Exp. AT_1/2021)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 27/01/2021
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS MUNICIPALS BASADA EN LA TECNOLOGIA ELECTROWETLAND DE 50 M2 A LA CIUTAT DE VALLADOLID DINS EL PROJECTE URBAN GREENUP (Exp. AT_1/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 15/12/2020
ANUNCI: ANUNCI PER A l’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PER A LA CERTIFICACIÓ DE COSTOS DEL CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT EN EL MARC DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MOAI-LABS COFINANÇAT PEL PROGRAMA INTERREG SUDOE (EXP. SOE4/P1/E1078)
Data: 16/10/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PEL DISSENY D’INTERIORS EN L’EDIFICI D-FACTORY 4.0 (Exp. AT_11/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 04/09/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROJECT MANAGEMENT PER AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS EN L’EDIFICI D-FACTORY 4.0 (Exp. AT_12/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 03/07/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESTRUCTURA DELS CUBS CENTRALS DE L’EDIFICI D-FACTORY 4.0 (Exp. AT_10/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 12/02/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ENGINYERIA PER FER EL PROJECTE I CERTIFICAT FINAL D’ACTIVITATS (Exp. AT_5/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 12/02/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ENGINYERIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE LA IMPLANTACIÓ DE LEITAT EN L’EDIFICI DFACTORY 4.0 (Exp. AT_4/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 12/02/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSULTORIA TÈCNICA A LEITAT PER L’EDIFICI DFACTORY 4.0 (Exp. AT_3/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 12/02/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE SERVEIS D’ENGINYERIA PER A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’EDIFICI DFACTORY 4.0 (Exp. AT_2/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 24/01/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI LEITAT TERRASSA (Exp. AT_9/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 02/01/2020
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT TÈCNIC D’INSTAL·LACIONS PER A L’EDIFICI LEITAT TERRASSA, EXERCICI 2020 (Exp. AT_6/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 31/12/2019
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’AUXILIAR DE SERVEIS PER L’EDIFICI LEITAT TERRASSA (Exp. AT_7/2020)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 29/11/2019
ANUNCI: CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL SEGUIMENT AMB LA TÈCNICA TIMELAPSE DE L’OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DFACTORY 4.0 (Exp. 3/2019)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 21/11/2019
ANUNCI: CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT, OPERACIÓ I SEGUIMENT ANALÍTIC D’UN MUR VERTICAL VEGETAL A VALÈNCIA (Exp. 2/2019)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat
Data: 13/08/2019
ANUNCI: LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA RESIDUAL BASADA EN LA TECNOLOGIA BASADA EN LA NATURA DE MUR VERTICAL VEGETAL A VALÈNCIA (Exp. 1/2019)
Concurs Adjudicat Estat: Tancat