ADVANCED TECHNOLOGICAL SERVICES (STA)

CAPACITAT TÈCNICA I CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS

Leitat és conscient que, amb la seva vocació multisectorial, ha de realitzar constantment actualitzacions per disposar d’equips de darrera generació i poder realitzar caracterització i comportament de materials destinats a una gran varietat de sectors eficients de recursos naturals i el tractament òptim i la valorització dels fluids residuals.

DETERMINACIÓ DE PROPIETATS FÍSICO-MECÀNIQUES

DETERMINACIÓ DE PROPIETATS QUÍMIQUES I D’EMISSIONS

EU-Ecolabel

Tests i avaluació dels criteris ambientals per a totes les categories. Per exemple:

MEDI AMBIENT

ALIMENTACIÓ

PROTECCIÓ- Guants i Roba

VALIDACIÓ DE PROTOTIPS

APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

REACCIÓ AL FOC:

BIOANÁLISI I SALUT

LEITAT EMPRÈN

Entrepreneurship

Creació, desenvolupament i transferència tecnològica amb implicació social i en els nous mercats, a partir de necessitats identificades en mercats o sectors. Acompanyament financer i competitiu en el desenvolupament del projecte/producte per garantir un impacte en el mercat i capitalitzant el desenvolupament tecnològic.

Tech Mentoring

Transferència tecnològica des de nuclis generadors de coneixement cap al mercat. Utilització intensiva de la tecnologia i dels coneixements obtinguts mitjançant la recerca. Creació d’actius i de capacitats per a clients (tecnologia, marca i sistemes).

Advanced Management

Administració estratègica orientada cap al mercat global. Competències i habilitats directives. Flexibilitat i adaptabilitat.

Growing Business Area

Accés a equips multisectorials, aprofitant sinergies amb el Centre i en un entorn d’“Open Innovation” per incrementar l’abast de les iniciatives. Plataforma acceleradora per a la internacionalització. Complementarietat amb altres projectes ja existents.

FFF Community

Relació amb fons i socis financers per facilitar i millorar els plans d’empresa i les etapes inicials dels projectes d’Empreses Europees amb Base Tecnològica (EBTS). Generació de massa crítica per al desenvolupament empresarial, promovent i desenvolupant projectes de suport per al creixement i la consolidació empresarial orientada cap a l’èxit de mercat.

LEITAT INNOVA

ConceptLab

Definició de conceptes de producte, servei, procés i models de negoci, genuïns i orientats a mercat.

Reorientació

Recerca de noves activitats empresarials que permetin la competitivitat de l'empresa de forma sostenible.

Informació tecnològica

Millora del nivell tecnològic de productes, serveis i processos. Provisió de mecanismes per conèixer, avaluar i transferir coneixements tecnològics externs.

Formació i transferència

Disseny d'accions formatives genèriques i específiques sobre temàtiques tecnològiques i de gestió de la innovació.

Gestió de la innovació

Implantació d'un model personalitzat per a la millora de la capacitat innovadora.

Sistemes de millora de processos:

Millora de processos, utilitzant tècniques i models de gestió més eficients.

LEITAT INNOVA

D’on venim?

INDUSTRIA 1.0

1784 - PRIMER TELAR MECÀNIC

Aplicació de la mecanització. Impuls per l’aigua o l’energia de vapor.

INDUSTRIA 2.0

1870 - PRIMERA CINTA TRANSPORTADORA

Producció en massa. Divisió de tasques. Aplicació electricitat.

INDUSTRIA 3.0

1969 - Primer controlador logic programable (PLC)

Ús d’electrònica i informàtica per promoure la producció automatitzada.

INDUSTRIA 4.0

AVUI

Hibridació de sistemes físics i cibernètics. Tecnologies 4.0

INDUSTRIA 5.0

AVUI

Objectius socials. Més enllà d’ocupació i creixement. Proveïdor resilient de prosperitat. Respecte dels límits del planeta. Benestar del treballador en epicentre producció.

El desenvolupament tecnològic ha servit per fer aflorar la innovació i perquè la societat en tregui beneficis, procurant històricament un major benestar i creixement.

On estem?

Perquè el paradigma de la tecnologia industrial com a font d’innovació i benestar sigui complert, és necessari que es respecti els límits del planeta, que generi models adaptables i resilients i que situï el benestar de les persones en el centre dels processos productius.

On anem?

PRINCIPALS ÀMBITS TECNOLÒGICS D’ACTUACIÓ

TTD: Transformació tecnològica i digital
1

MÓN DIGITAL I HIPERCONNECTAT

2

INDUSTRIA 4.0

3

ENERGÍA VERDE

4

SALUT I MEDICINA PERSONALITZADA

5

HÀBITAT URBÀ

6

CANVI CLIMÀTIC I ESCASSETAT DE RECURSOS

Com ho fem?

Projectes R+D+2i

Assajos de laboratori i certificacions

Serveis d’incubació

Centre tecnològic d’excel·lència

Spin-off & IPR

Els canvis i els reptes presents i futurs aniran més enllà de la pròpia tecnologia.  Anem cap a una industria  transformada que impacta de forma evolutiva i beneficiosa en la societat, en la qual el seu veritable objectiu inclogui consideracions socials i ambientals.  Ens dirigim cap a una innovació responsable que contribueix a incrementar   la prosperitat de tots els actors implicats: empreses, societat i medi ambient.