IAM 3D HUB

International Advanced Manufacturing 3D Hub

www.iam3dhub.org

IAM 3D HUB és un centre d’innovació digital especialitzat en manufactura additiva i impressió 3D, la missió del qual és accelerar l’adopció de la manufactura additiva i les tecnologies d’impressió 3D en el sector industrial de la Unió Europea com a alternativa al disseny, desenvolupament i producció de nous productes i serveis que enforteixin la seva competitivitat.
IAM 3D HUB ofereix un servei de finestreta única per assessorar i guiar les empreses que volen apostar per a la impressió 3D, contribuint a una nova era de producció del codi al material sense eina com a mètode de fabricació ràpid, segur i eficient.
Es tracta d’una iniciativa fundada per HP, Leitat Technological Center, Renishaw, BASF i Abrast by Coniex com socis tecnològics, així com la 3D Incubator, la primera incubadora d’impressió 3D d’Europa i Fira de Barcelona amb el seu saló dedicat a la impressió 3D: INDUSTRY ‘From Needs to Solutions’. Té el suport, a més, d’ACCIÓ l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya.

 

hub

SERVEIS

Experimenting & testing

Amb l’objectiu d’adquirir coneixements i confiança en les tecnologies, el hub ofereix actualment les activitats següents:

 • Contacte inicial amb l’expert
 • Diagnòstics per a empreses
 • Visita de laboratori
 • Ús AM / 3DP
 • Benchmark i proves per a Desenvolupament de Producte
 • Anàlisi de fortaleses i febleses
 • Capacitats i limitacions de l’AM / 3DP per a fins de fabricació
 • Selecció de materials i processos
 • Taller pràctic / Lab-Day

End to End Solutions

Amb l’objectiu de desenvolupar “solucions de principi a fi”, el centre ofereix actualment les possibilitats següents:

 • Servei de disseny o redisseny de peces per tal d’aprofitar al màxim les avantatges i les possibilitats que aporta la tecnologia de fabricació additiva.
 • Assessorament per a la creació del flor planning layout d’una planta de producció 3D o per a la integració de la tecnologia en una planta de producció tradicional.

Per poder oferir aquestes activitats disposa dels recursos següents:

 • Un equip de 20 persones, que inclou personal tècnic/operari dels diferents equipaments d’ impressió 3D.
 • Software de disseny, software de simulació i software de producció
 • Laboratori de materials (físic i químic).
 • Equipaments de producció additiva. Actualment el centre disposa dels equipaments següents:
  • 1 equip SLM
  • 2 equips SLA
  • 5 equips LCD
  • 9 equips FDM
  • 1 equipament MJF
  • 1 equipament Voxeljet
  • 1 equipament SLS
  • 1 equipament MASSIVit
 • Laboratori metal·logràfic.
 • Laboratori de tractaments tèrmics.
 • Laboratori de tractaments superficials (recobriments, plasma, metal·lització)
 • Laboratori de neteja, poliments mecànic i electroquímic, infiltració i tenyits.
 • Laboratoris de caracterització i assaig:
  • Laboratori de metrologia i enginyeria inversa.
  • Laboratori de resistència al foc.
  • Laboratori d’envelliment climàtic, Solar i UVA
  • Laboratori de caracterització química i mecànica
  • Laboratori de corrosió

Business & mentoring

Una vegada completat el procés d’adopció de la tecnologia de fabricació additiva, el centre ofereix acompanyament i assessorament per al desenvolupament i expansió de negoci.

Education & Training

Per a dotar de les destreses digitals necessàries per a l’adopció d’AM/3DP, el centre proporcionarà programes de capacitació industrial i formació professional teoricopràctica al personal de les empreses al llarg de tota la cadena de valor, així como tallers de formació de formadors.

Healthcare Living Lab Catalonia

https://healthcarelivinglab.cat/

El Healthcare Living Lab Catalonia (HCLLC) és un Living Lab especialitzat en el sector sanitari i social amb la missió d’aglutinar centres sanitaris, centres tecnològics i Living Labs de tota Catalunya per connectar-los a persones i entitats innovadores i així facilitar el prototipat, el testeig i la validació de les seves solucions en base a una metodologia pròpia i de manera ràpida, eficient i la maximització dels resultats obtinguts. El HCLLC ofereix els seus serveis per assessorar i guiar metodològicament les start-ups, Pimes i empreses que volen prototipar, testar i/o validar solucions innovadores en entorns reals i amb persones usuàries finals en els camps dels dispositius mèdics, del diagnòstic in vitro i la salut digital. És tracta d’una iniciativa de Leitat que té la missió de convertir Catalunya en un Living Lab de referència i, per això, disposa d’una vasta xarxa d’entitats col·laboradores; d’una banda, els principals centres sanitaris i referents en innovació de tot el país i, de l’altra, les principals associacions de centres sanitaris i socials del país. Aquesta xarxa creix cada dia i, avui dia, en formen part:

 

 

A més, el HCLLC disposa del segell de l’European Network of Living Labs (ENoLL), és un Reference Site de l’European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging (EIP on AHA) i col·labora amb el programa ULabs de l’EIT Health i amb el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI).

SERVEIS

Activitats de co-creació

Amb l’objectiu d’implicar les persones usuàries finals des de l’inici i ajudar a les persones innovadores a dissenyar solucions que resolen problemes reals, el HCLLC organitza i executa activitats de co-creació de solucions innovadores on es facilita la col·laboració de totes les parts: ciutadania (pacients o població sana), professionals dels àmbits sanitari i social, universitats i empreses. Tipus d’activitats de co-creació que s’organitzen:

 • Entrevistes individuals
 • Focus groups

El HCLLC compta amb una metodologia pròpia per executar aquestes activitats involucrant a les persones necessàries i obtenint informació d’alt valor.

Serveis de prototipatge

Amb l’objectiu de desenvolupar prototips de disseny i funcionals de solucions innovadores, el HCLLC utilitza les capacitats de prototipatge de Leitat en els camps de Salut i Bioquímica, Química Aplicada i Materials, Enginyeria Avançada i Robòtica. Mitjançant el prototipatge, es poden demostrar les funcions clau dels productes o serveis, recopilar comentaris de les persones usuàries finals i orientar el disseny i desenvolupament posterior. Metodologia basada en l’experiència de Leitat.

Estudis d’usabilitat

Amb l’objectiu d’avaluar l’ergonomia, el disseny, la usabilitat i la funció d’una solució, el HCLLC organitza i executa estudis d’usabilitat on les persones usuàries finals proven i avaluen les solucions innovadores. Les persones usuàries finals implicades incloent la ciutadania (pacients o població sana) i professionals dels àmbits sanitari i social. El HCLLC compta amb una metodologia pròpia per executar tot el procés, des de la definició dels indicadors necessaris, fins l’execució de l’estudi, l’anàlisi de les dades i la redacció de l’informe final.

Estudis pilot i validacions clíniques

Amb l’objectiu de validar l’eficàcia i l’eficiència en entorns reals de la solució desenvolupada, el HCLLC organitza i executa estudis pilot i validacions clíniques amb la col·laboració de les entitats sanitàries i socials associades a la xarxa. Els resultats obtinguts d’aquests estudis permeten validar les solucions de manera eficient i ràpida, amb una mostra estadística que permet generar evidència amb resultats significatius i amb un pressupost mínim. Aquesta informació és essencial per enfocar rondes d’inversió i processos de regulatòria.

Difusió, comunicació i formació

En el marc de projectes consorciats europeus, el HCLLC actua també com a soci clau per a l’elaboració i l’execució de l’estratègia de comunicació per a la difusió d’activitats i de resultats dels projectes entre els stakeholders i la ciutadania. A més, lidera la formació dels grups d’interès per garantir la implicació en cada projecte de persones usuàries finals des d’un principi i la seva dinamització. El públic objectiu d’aquest servei inclou professionals dels àmbits sanitari i social, el personal de recerca, la ciutadania i l’administració.

Cerca de finançament

Cerca, orientació i presentació de convocatòries competitives nacionals i internacionals per a l’obtenció de finançament per al desenvolupament de projectes innovadors. Mitjançant el nostre equip expert de cerca de finançament competitiu nacional i internacional, assessorem PIMES i start-ups sobre les vies més adients per sol·licitar finançament competitiu segons les seves característiques i necessitats. Guiem al llarg de tot el procés de sol·licitud de convocatòria: des de la identificació de la convocatòria i la selecció de socis, fins la redacció i la presentació de la proposta competitiva.

Mitjançant la seva metodologia, el HCLLC centralitza totes les gestions, ofereix un suport personalitzat i assegura la qualitat del servei prestat.

3D INCUBATOR

https://www.incubator3d.org/

La 3D Incubator és la primera incubadora europea d’alta tecnologia en impressió 3D, amb l’objectiu de promoure el creixement de les iniciatives vinculades amb la fabricació additiva mitjanant la creació d’un espai per a la incubació de start-ups, pimes i microempreses que utilitzen aquesta tecnologia. Preparada per incubar més de 100 empreses en cinc anys, la 3D Incubator afavorirà l’enlairament empresarial de les iniciatives incubades mitjançant la prestació de Generals d’incubació, de serveis tecnològics de producció 3D, de consultoria de negoci, d’assaigs de peces i assessorament en comercialització i internacionalització.
Amb 1000 m2, l’espai disposa de zona de coworking i de formació, d’oficines privades, de sales de reunió i d’un laboratori amb huit tecnologies de producció 3D diferents, d’equipaments de post-procés i de metrologia. Així mateix, tots els projectes incubats tenen a la seva disposició una àmplia gama de serveis al llarg de tota la cadena de generació de valor: producció, consultoria de negoci, comercialització i certificació.
És una iniciativa liderada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Leitat, i compta amb el suport econòmic dels fons FEDER a través de la Fundació INCYDE.

 

SERVEIS

Generals d’incubació

• Recepció i centraleta • Reserva de sales i equipaments comuns. • Espais d’oficines privades i zones de co-working. • Serveis informàtics, telefonia i reprografia. • Proveïdores de la incubadora. • Neteja i seguretat. • Espais comunes.

Comercialització i internacionalització

• Reunions de negoci internacional. • Jornades sobre mercats internacionals. • Missions comercials. • Assessorament en negociació de contractes internacionals.

Innovació & Consultoria de Negoci

• Anàlisi d’oportunitats d’inversió i de finançament internacional. • Disseny de campanyes comercials i plans d’explotació. • Assessorament en protecció de dades. • Business Plan

Serveis tecnològics

• Formació. • Disseny 3D i enginyeria. • Producció. • Enginyeria inversa i control de qualitat. Per a oferir aquestes activitats disposa dels recursos següents: • 4 impressores 3D industrials (MJF, Material Jetting i FDM). • 6 mini impressores (FDM, SLA, DLP i SLS). • Laboratori de post-processat. • Àrea de disseny, escanejat i metrologia.

Testing

Proves específiques relacionades amb els seus productes per a accedir a certificats oficials.

DFACTORY BARCELONA

www.dfactorybcn.org

DFactory Barcelona neix per ser un node orientat a la creació d’un ecosistema que promou el foment i el desenvolupament de l’industria 4.0. El centre impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona actua com una eina per a la transformació del teixit productiu espanyol i acompanya les empreses en el seu procés de digitalització.
Per aconseguir el seus objectius, DFactory Barcelona compta amb laboratoris gestionats per Leitat i equipats amb la darrera tecnologia de:

Leitat millora la competitivitat de les empreses de l’ecosistema DFactory aportant coneixement i tecnologia per a la transició cap a una industria digital y sostenible. Leitat opera sota models d’innovació oberta com a responsable tecnològic dels laboratoris per al desenvolupament de projectes d’investigació i innovació, amb una visió de transferència i l’adopció de la tecnologia en l’industria per al seu impacte positiu en la societat.
En DFactory Barcelona, Leitat es focalitza en la gestió de la tecnologia i la R+D industrial, per a la generació de projectes transformadors en aquest camp, generant valor tecnològic a l’ecosistema DFactory.