ORGANISME DE CONTROL

Leitat és Organisme Notificat amb nº0162, reconegut per la Comunitat Europea i autoritzat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, per a la realització de l’Avaluació de Conformitat (marcatge CE) abans de  la seva posada en el mercat comunitari dels Equipaments de Protecció Individual (EPI) inclosos en l’abast d’acreditació i d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/425 del parlament europeu i del consell per a:

  • Certificats d’examen UE de tipus (Mòdul B, EPI de categoria II i III)
  • Conformitat amb el tipus basat en el control intern de la producció més el control supervisat del producte a intervals aleatoris (Mòdul C2, EPI de categoria III)

 

Contacta amb nosaltres

Necessites assessorament tècnic?

Fer un clic al formulari de contacte