QUÈ ÉS EL MARCATGE CE?

 

El marcatge CE indica que un producte serà avaluat pel fabricant i es considera que compleix  els requisits de seguretat, salut i protecció del medi ambient de la UE.

El marcatge CE és una acreditació necessària per als productes fabricats en qualsevol part del món i comercialitzats a la UE.

QUAN ÉS OBLIGATORI EL MARCATGE CE?

Aquest tipus de marcatge només és obligatori per a alguns productes amb especificacions de la UE que requereixen marcatge CE.

Abans de col·locar el marcatge CE s’ha d’assegurar de que el producte compleixi tots els requisits pertinents. Està prohibit col·locar el marcatge CE en productes que no tenen especificacions de la UE o que no requereixen aquest marcatge.  

 

COM ES COL·LOCA EL MARCATGE CE?

El marcatge CE s’ha de col·locar de manera visible, llegible i indeleble.

Totes dues lletres han d’estar a la mateixa alçada i no a menys de 5 mm (tret que s’especifiqui el contrari en els requisits d’un producte concret).

Es poden realitzar canvis de la nomenclatura sempre que es respectin les proporcions de les lletres.  

En el cas que no es pugui col·locar el marcatge CE en el mateix producte, s’haurà de col·locar en l’embalatge.  

Contacta amb nosaltres

Necessites assessorament tècnic?

Fer un clic al formulari de contacte