PROTECCIONS ARTS MARCIALS

QUÈ SON?

Les proteccions en les arts marcials són una peça essencial, ja que permeten entrenar amb més contundència i més seguretat. Entrenar amb proteccions malmeses pot augmentar el risc d’accident.   

PER QUÈ UTILITZAR-LES?

Aquest tipus de proteccions està fabricat per disminuir l’energia cinètica que  porti el cop, també per evitar fractures, contusions, talls, abrasions, laceracions, esgarrapades i danys físics, sempre que estiguin ben dissenyades i col·locades.  

Petos

Guants

Cascos

Canelleres

Peus/Peucs

Conquilles

Contacta amb nosaltres

Necessites assessorament tècnic?

Fer un clic al formulari de contacte