PROTECCIONS RESPIRATÒRIES

QUÈ SON?

Els equipaments de protecció respiratòria protegeixen els usuaris contra els contaminants ambientals  reduint la concentració d’aquestes substàncies, en la zona d’inhalació, a nivells per sota dels límits d’exposició ocupacionals. Poden ser substàncies nocives (partícules, gasos, vapors, agents biològics) o per manca d’oxigen.

TIPUS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

Existeixen dos tipus d’equips de protecció respiratòria, els filtrants i els aïllants, dels quals  Leitat certifica:

FILTRANTS

Les màscares filtrants utilitzen un filtre per eliminar els contaminants de l’aire que s’ha respirat, a través de l’ús d’un material filtrant. Aquest material pot formar part de la mateixa màscara o que pot ser un filtre independent afegit a la màscara o mitja màscara. També existeixen els equips motoritzats, que  incorporen un motor ventilador que impulsa l’aire a través d’un filtre. Es poden fer servir diferents tipus d’adaptadors facials com màscares, cascos, caputxes, entre altres.  

Contacta amb nosaltres

Necessites assessorament tècnic?

Fer un clic al formulari de contacte