REGLAMENT

Leitat és Organisme Notificat amb nº0162, reconegut per la Comunitat Europea i autoritzat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, per a la realització de l’Avaluació de Conformitat (marcatge CE) abans de  la seva posada en el mercat comunitari dels Equipaments de Protecció Individual (EPI) inclosos en l’abast d’acreditació i d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del consell per a:

  • Certificats d’examen UE de tipus (Mòdul B, EPI de categoria II i III)
  • Conformitat amb el tipus basat en el control intern de la producció més el control supervisat del producte a intervals aleatoris (Mòdul C2, EPI de categoria III)

En compliment amb el punt 4.6 de la norma UNE EN ISO/IEC 17065 tenen a disposició, sota sol·licitud  a través del mail [email protected], la següent informació:

  • Procediments de gestió de certificació (AT-PNT0005, per a Mòdul B) i (AT-PNT0011, per a Mòdul C2)
  • Tarifari de preus de l’any en vigor.
  • Descripció dels drets i deures dels sol·licitants i clients (AT-FR0095).
  • Protocol d’ús del número d’ON (AT-PRO0065).
  • Procediment de tractament de queixes i apel·lacions (AT-PRO0055).

Reglament 2016/425

Tots els equipaments de protecció individual (EPI) han de comercialitzar-se en el mercat europeu d’acord amb la normativa establerta en el Reglament (UE) 2016/425.
El Reglament (UE) 2016/425 determina els requisits fonamentals de seguretat que han de complir els productes i els procediments abans de comercialitzar un EPI en el mercat interior.
D’aquesta manera, el Reglament (UE) 2016/425 facilita la lliure circulació dels EPI en el mercat interior amb el degut respecte dels requisits mínims relatius a la seguretat del consumidor (els denominats requisits fonamentals). La mateixa elaboració tècnica dels requisits fonamentals es basa en normes harmonitzades, que confereixen una presumpció de conformitat amb la legislació.  

El fabricant té l’obligació de col·locar el marcatge CE en els seus equips com indicació visible de conformitat amb els requisits fonamentals.  

El Reglament (UE) 2016/425 recorre als organismes notificats com Leitat per a una sèrie de tasques. És el cas de l’examen UE de tipus (mòdul B) dels EPI que pertanyen a les categories II i III i del control de la producció dels EPI de la categoria III (mòdul C2 o D).

Contacta amb nosaltres

Necessites assessorament tècnic?

Fer un clic al formulari de contacte