ROBA DE PROTECCIÓ

ROBA DE PROTECCIÓ

La roba de protecció és un substitut que s’utilitza per reemplaçar la roba personal, està dissenyada per proporcionar protecció contra perills o riscos externs que amenacen la salut o la seguretat de l’individu.

Leitat té la capacitat per certificar els següents tipus de roba de protecció:  

Millora de la visibilitat de l’usuari

Els EPI d’alta visibilitat són equipaments de protecció individual imprescindibles i obligatoris en molts centres de treball.

Aquest tipus d’EPI s’utilitza quan la persona es troba en condicions de baixa visibilitat i  corre risc, per la qual cosa la roba necessita un tractament específic fluorescent i reflectant,  perquè d’aquesta manera pugui ser visible per les altres persones.

Els materials que componen aquests EPI són fluorescents i reflectants.

Aquests materials d’alta visibilitat han d’ocupar una major o menor superfície en la roba perquè es puguin categoritzar com EPI de classe 1, 2 o 3.

Els colors utilitzats són groc, taronja i vermell, i han de tenir el nivell cromàtic que la normativa estableix.

Protecció tèrmica i bombers

La roba de seguretat per als bombers protegeix els seus cossos, quan realitzen intervencions en les quals lluiten contra incendis o activitats relacionades.   

El conjunt de roba de seguretat ha de complementar-se amb els EPI d’incendis, equipaments de protecció individual adequats per protegir totalment el treballador.

Aquest tipus de roba de protecció ha de complir una sèrie de requisits indicats en la normativa en vigor.

Protecció química

Alguns usuaris utilitzen roba de protecció contra productes químics per evitar que entrin en contacte directe amb la pell. És una manera de controlar un risc d’exposició, quan no s’ha pogut eliminar o reduir a nivells òptims  per així no necessitar l’ús  d’aquests EPI.

Hi ha diferents tipus de roba contra protecció de químics.

Càrregues electroestàtiques

Les peces electroestàtiques estan dissenyades per protegir l’usuari i els productes en treballs on existeix risc de rebre descàrregues incendiàries provocades per l’electricitat estàtica.

Per als treballs a on existeix un risc de rebre descàrregues incendiàries provocades per l’electricitat estàtica, la roba de protecció ha de complir amb la normativa en vigor, que indica els requisits mínims que s’han de complir.

Quan és un treballador industrial o un treballador que realitza inspecció i instal·lació de components elèctrics, és important que es protegeixi contra l’electricitat estàtica i la descàrrega electroestàtica amb roba de treball amb propietats electroestàtiques. Això és essencial per a la seva pròpia seguretat, però també és rellevant per a la protecció de l’equip,  dels productes i de les màquines que siguin especialment sensibles a l’electricitat estàtica.

Contacta amb nosaltres

Necessites assessorament tècnic?

Fer un clic al formulari de contacte