Data d’actualització: Novembre 2023

D’acord amb la Llei de Transparència i com a garantia d’una gestió responsable, LEITAT (Associació sense Ànim de Lucre) informa la societat sobre els seus àmbits d’actuació en els apartats següents:

Informació Institucional i Organitzativa

 

Gestió econòmica

 

Gestió administrativa

  • Contractes i Convenis
 

Per a més informació contactar amb: [email protected]