El projecte VIBES presenta una solució innovadora per resoldre els problemes de final de vida dels composts termoestables basada en el desenvolupament d’una nova tecnologia ecològica centrada en la separació i la recuperació controlada dels components dels materials mitjançant el desenvolupament de materials de base o d’origen biològic (bio-based materials, BBM) degradables a mesura.
Els BBM són substàncies químiques de base biològica que es descomponen sota determinats estímuls externs (temperatura, raigs UV o impulsos elèctrics) permetent la separació entre la matriu i el reforç. El projecte VIBES contribuirà directament a aconseguir els objectius de SIRA en KPI1, KPI2, KPI5 i KPI8 i a demostrar la solució disminuint la quantitat de polímers no biodegradables enviats a les escombraries o abocaments al medi ambient en almenys un 40%.

Aquest projecte ha rebut finançament de Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) segons l’acord de subvenció núm. 101023190. La JU rep suport del programa de recerca i innovació Horizonte 2020 de la Unió Europea i del Consorci d’Indústries de Base Bio.

Els residus de plàstic es mantenen durant molt de temps al nostre planeta, ja que triguen segles per descompassar-se. Les alteracions endocrines i la contaminació del sòl, l’aire i l’aigua són tan sols alguns dels efectes adversos provocats pels residus plàstics a la salut pública i mediambiental. Encara i així, el 70% dels residus plàstics recollits a Europa es dipositen en abocadors o s’incineren. L’objectiu general del projecte SURPASS és liderar amb l’exemple la transició cap a materials polímers més segurs, sostenibles i reciclables per al disseny (SSRbD). El consorci SURPASS, format per 14 socis que inclouen centres tecnològics, de recerca i indústries, s’encarregarà de: 

  1. Desenvolupar alternatives SSRbD sense additius potencialment perillosos mitjançant estudis de casos rellevants per a la industria. 
  2. Optimitzar les tecnologies de re-processament adaptades als nous sistemes de SSRbD per recolzar la consecució d’ambiciosos objectius de reciclatge.
  3. Desenvolupar una avaluació basada sobre una puntuació que serveixi de guia als dissenyadors de materials, formuladors i reclicadors per dissenyar materials polimèrics SSRbD 

Reunir totes les dades i metodologies en una infraestructura digital oberta, oferint interfície amb accés fàcil. SURPASS dirigirà els seus resultats, en particular, a les PIMES, que representen més de 99% de les empreses, per tant té un gran potencial per contribuir a la transició cap a l’economia verda.

Finançat per la Unió Europea. Tot i que els punts de vista i les opinions expressades només pertanyen als seus autors, no reflectint obligatòriament les opinions de la Unió Europea o de l’Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HADEA). Ni la Unió Europea ni la autoritat es poden considerar responsables.

El projecte europeu SAbyNA desenvoluparà una plataforma en línia que ajudi a gestionar els riscos associats a la seguretat humana i mediambiental, dels nanomaterials i productes nanotecnológicos per a la indústria al llarg de tot el cicle de vida del producte. D’aquesta manera, la plataforma proporcionarà a la indústria solucions clares i segures des del punt de vista del disseny per a minimitzar els riscos al més aviat possible en el procés d’innovació del desenvolupament de nanomaterials i nanoproductos, integrant tots els recursos disponibles actualment (mètodes, models, marcs i eines) per a reduir la complexitat i els costos.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció nº 862419.

ILIAD

ILIAD es basa en els actius resultants de dues dècades d’inversions en polítiques i infraestructures per a l’economia blava i té l’objectiu d’establir un Digital Twin of the Ocean (DTO) Inter operable, intensiu en dades i rendible. Aprofita l’explosió de noves dades proporcionades per moltes fonts terrestres diferents, infraestructures informàtiques avançades (computació al núvol, HPC, Internet de les coses, Big Data, xarxes socials i més) d’una manera inclusiva, virtual/augmentada i atractiva per abordar tots els reptes de l’Earth Data. Contribuirà a una economia oceànica sostenible com ho defineix el Centre per a la Quarta Revolució Industrial i l’Oceà, un centre per a la cooperació global de múltiples parts interessades. El DTO de ILIAD fusionarà un gran volum de dades varies, en un enfoc semànticament ric i agnòstic per permetre la comunicació simultània amb sistemes i models del món real. Les ontologies i un descriptor estàndard en capes d’estil facilitaran la informació semàntica i el descobriment intuïtiu de la informació i el coneixement subjacent per
aportar una experiència perfecta. La combinació de geovisualització, visualització immersiva i realitat virtual o augmentada permet als usuaris explorar, sintetitzar,presentar i analitzar les dades geoespacials subjacents de manera interactiva. La tecnologia habilitadora d’ILIAD DTO contribuirà a la implementació de l’Acord Verd i de l’Estratègia Digital de la UE i al llarg dels resultats de la Dècada dels Oceans de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per a la realització del seu potencial, ILIAD DTO seguirà l’enfoc del Sistema de Sistemes, integrant totes les infraestructures i instal·lacions digitals de modelat i observació de la Terra existents a la UE. Per promoure aplicacions addicionals mitjançant el ILIAD DTO, els socis crearan el ILIAD Marketplace. Igual que una botiga d’aplicacions, els proveïdors utilitzaran ILIAD Marketplace per a la distribució d’aplicacions, complements, interfícies, dades sense processar, dates de ciència ciutadana, informació sintetitzada i serveis de valor afegit derivats de ILIAD DTO.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea segons l’acord de subvenció n.o 101037643. Aquesta publicació reflexa únicament les opinions de l’autor la Unió Europea no és responsable de l’ús que es fa de la informació continguda en aquesta publicació.

Motivat per l’urgent necessitat de mitigar el canvi climàtic i, en particular, de reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle de les cadenes de valor alimentàries, REDWine es centra en la utilització del diòxid de carboni biogènic (CO2) procedent del procés de fermentació del vi per a la producció i la valorització de biomassa de microalgues. Gràcies a una forta sinergia entre les bioindústries,
l’innovador model de negoci circular de REDWine serà possible, ja que permetrà als fabricants de vi tractar eficaçment els seus efluents líquids i gasosos, al mateix temps diversifiquen de manera rentable els seus ingressos mitjançant la valorització de la biomassa de Chlorella en múltiples ingredients d’alt valor.

Aquest projecte ha rebut finançament de Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) segons l’acord de subvenció núm. 101023567. La JU rep suport del programa de recerca i innovació Horizonte 2020 de la Unió Europea i del Consorci d’Indústries de Base Bio.

GH2

Es tracta d’un projecte de recerca, coordinat per Leitat i finançat per la Unió Europea, que té per objectiu generar hidrogen ecològic aprofitant exclusivament l’energia solar, l’aigua que abunda a la Terra, a la biomassa i en les matèries primeres no crítiques.
L’eix central és la creació d’un procés pioner de producció d’hidrogen que no utilitza ni produeix CO₂ ni metà, perjudicials per al medi ambient. Gràcies a això, el projecte GH2 podria exercir un paper destacat en la reducció de les emissions generades durant el procés de producció d’hidrogen.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó Europa de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 101070721.

SESA

Aplicat a nou països africans, el projecte europeu SESA desenvoluparà i provarà solucions per accelerar la transició verda i l’accés a l’energia a l’Àfrica. Explorant tecnologies innovadores i serveis en entorns urbans i rurals, per recolzar la seva implementació i profunditzant en aspectes tècnics, financers i polítics. Concretament, SESA desenvoluparà innovacions conjunta-ment amb socis locals. La primera fase començarà a Kènia, on les solucions inclouen l’ús de jaciments d’aigua en el llac Victòria per a la producció de biogàs. En una segona fase, SESA provarà solucions energètiques a Ghana, Malawi, Marroc i Sudàfrica. Els resultats, inclosos en una caixa d’eines escalable per a una implementació avançada i estratègies de gestió per facilitar l’aplicabilitat i la replicabilitat de les tecnologies.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació n.o 101037141. Aquesta publicació reflexa únicament les opinions de l’autor i la Unió Europea no és responsable de l’ús que es fa de la informació en aquesta publicació.

L’objectiu principal de BATRAW és desenvolupar i demostrar dos sistemes pilots innovadors per a: el reciclatge sostenible i la gestió de les bateries EV, les bateries domèstiques i els residus de bateries que contribueixen a la generació de corrents secundaris de matèries primes i
matèries primes crítiques amb importància estratègica. El primer pilot oferirà tecnologies innovadores i processos per al desmantellament dels paquets de bateries que aconseguiran la recuperació de 95% dels components del paquet de bateries separant els fluxos de residus, les cel·les i els mòduls mitjançant processos semi automatitzats per al reciclatge.

Finançat per la Unió Europea. Tot i que els punts de vista i les opinions expressades només pertanyen als seus autors i no reflectint obligatòriament les opinions de la Unió Europea o de l’Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HADEA). Ni la Unió Europea ni l’autoritat atorgant es poden considerar responsables.

L’objectiu general de OXIPRO és la investigació de nous enzims, i específicament oxidoreductases, i la seva aplicació per a obtenir productes de consum respectuosos amb el medi ambient. Aplicant tecnologies capdavanteres com la bioinformàtica i la biotecnologia, OXIPRO investiga en nous processos de producció sostenibles i eficients per a productes de consum que beneficiaran no només el medi ambient, sinó també els consumidors, la indústria, els investigadors i la societat en general. OXIPRO permetrà la producció de filtres solars, tèxtils, nutracèutics i detergents més ecològics, i contribuint a la sostenibilitat i la competitivitat globals de la bioeconomia a nivell europeu.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de Recerca i Innovació: Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció 101000607.

El projecte NINFA té com a objectiu desenvolupar una estratègia holítica de control dels aqüífers basant-se en un sistema de presa de decisions (DSS) i una plataforma de coneixement (plataforma NINFA) que es nodriran dels resultats de les tecnologies de modelització, monitorització, prevenció i reducció aplicades al projecte.
Concretament, NINFA genera una sèrie de solucions innovadores i rendibles de monitorització, modelització i tractament, tenint en compte diversos contaminants: nutrients (Nitrats, Fosfats), pesticides, salinitat, contaminants emergents (CEC’S), gens de resistencia a antibiòtics (ARG) i Microplàstics (MP). Té en compte, a més, els efectes sinèrgics respecte als estressors derivats del clima i els canvis globals, amb l’objectiu de prevenir la contaminació dels aqüífers, protegint-ne la qualitat i millorant-ne la resiliència.

Aquest projecte ha rebut el finançament de la Unió Europea amb el programa Horizon Europe de recerca i innovació Nº101081865

BIOPATA

L’objectiu general del projecte BioApta és l’estudi d’un panell de biomarcadors associats al dany isquèmic en general i a l’AIS en particular com a eina d’estratificació de pacients que permeti personalitzar l’estratègia terapèutica. Es farà en base a l’anàlisi de mostres biològiques procedents d’estudis animals i confirmació posterior en mostres clíniques humanes amb l’objectiu d’aconseguir una millor caracterització del mecanisme d’acció de ApTOLL, una millor estratificació dels pacients i, amb això, la possibilitat de realitzar un tractament personalitzat als pacients d’AIS.

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

Ministerio Ciencia e Innovación

SOLAR BRICK

solar

El “Tejido Solar” Flexbrick és una estructura arquitectònica que permetrà incrementar l’autosuficiència energètica dels edificis. El repte del projecte és aconseguir un “Brick Solar” Flexbrick (“BSF”) que permet la generació d’energia i que al mateix temps sigui fàcil d’instal·lar a dintre d’una malla de dispositius similars. Al llarg del projecte es plantejaran dos punts importants per al sector de la construcció. D’una banda, es pretén potenciar el disseny del “BSF”, en terminis d’enginyeria i arquitectònics, de manera que sigui molt eficient a nivell energètic i que a més pugui competir en el mercat a nivell estètic. D’altra banda, es treballarà per aconseguir una instal·lació dels BSF més ràpida i senzilla possible, tant elèctric com mecànicament i, sense la necessitat de personal especialitzat en aquesta matèria, per facilitar la seva futura estandardització.

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) / Projecte TP-20210048

Ministerio Ciencia e Innovación

L’objectiu del projecte és la recerca i el desenvolupament de sistemes de robòtica intel·ligent que permeten millorar la salut física i mental de les persones d’edat avançada o amb discapacitat. Entre altres funcions, el sistema robòtic intel·ligent ajudarà els seus usuaris a fomentar les relacions socials, mantenir hàbits alimentaris saludables i executar rutines diàries d’exercicis físics i mentals. D’altra banda, els resultats del projecte redundaran també en una millora de les prestacions ofertes pels professionals cuidadors, ja que els permetrà intervenir en situacions de risc de manera remota i en temps real.

Finançat per: Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación / Projecte PLEC2021-007817.

ECLIPSE

L’objectiu general de SYNTHESIA en ECLIPSE és la generació de noves tecnologies de reciclatge químic de residus de poliuretà i l’optimització de les tecnologies existents, que suposen millores molt significatives en quant al cost energètic, la reducció d’emissions, de residus generats durant el procés, el percentatge d’aprofitament i/o la qualitat del material obtingut. Per aconseguir-ho, SYNTHESIA centrarà els seus esforços en:

  • Optimització de processos propis de reciclatge químic.
  • Simplificació de formulacions actuals per facilitar el reciclatge.
  • Validació de matèries primes obtingudes mitjançant noves tecnologies desenvolupades per Leitat.

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic

FUNTOYS

L’objectiu del projecte és el disseny d’una línia de joguines interactives de nova generació amb característiques millorades gràcies a la recerca i al desenvolupament de nous materials disruptius amb propietats intel·ligents. Els teixits o polímers de darrera generació en són un exemple, aporten a la joguina un alt nivell d’interactivitat. Així doncs, aquesta nova línia de joguines de darrera generació contribuirà al desenvolupament cognitiu correcte dels nens i al seu entreteniment.

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) / Projecte EXP-00139296

Ministerio Ciencia e Innovación

REGENERA

El projecte REGENERA -format per un consorci de huit empreses integrat per Grupo DAM, ENGIE, Sorigué, Hidroquimia, TyrisAI, H2B2, AIGUASOL i Exolum-, cerca desenvolupar tecnologies innovadores per emmagatzemar de manera eficient i econòmica els excedents d’energies renovables i el seu ús en processos industrials per a la producció de combustibles verds, com hidrogen, metà i hità.
Es podran utilitzar per generar calor i electricitat, com a precursors d’altres productes químics i/o en el transport per impulsar la mobilitat sostenible. Tot això, utilitzant models d’Intel·ligència Artificial per optimitzar la utilització dels recursos energètics.

La recerca, d’una durada de 40 mesos, es basa en la perspectiva de que l’energia provinent de fonts renovables creixi del 25% actual al 86% en el 2050. “La principal característica de les energies renovables (eòlica, solar) és que la seva producció no es constant, presenta fluctuacions diàries i mensuals. Això exigeix reforçar la seguretat del seu abastiment amb combustibles fòssils però també amb sistemes d’emmagatzematge energètic que són elements clau per al desenvolupament i la posada en valor d’aquesta energia sostenible”, expliquen les empreses que participen al projecte. En aquest context, la integració de sistemes d’emmagatzematge per equilibrar la generació i la demanda d’energia, tant a curt termini com a llarg termini, és fonamental per accelerar la descarbonització del sistema energètic i aconseguir els objectius marcats per la Comissió Europea en el Green Deal i complir els Acords de París.

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) / Projecte MIG-20211040.

INTES

El projecte INTES investigarà i desenvoluparà robes sostenibles i duradores amb múltiples funcionalitats per al seu ús tècnic en l’indústria i les forces de seguretat de l’estat, impulsant el desenvolupament de noves fibres i teixits que per a la seva fabricació i per al final del seu cicle/
de la seva vida siguin més amigables amb el medi ambient. Aquesta gamma constarà de teixits tècnics, amb protecció vírica i patogènica, així com teixits altament funcionals i adaptats a les exigències dels cossos de seguretat de l’estat i de l’indústria.
L’actuació de Leitat es centrarà en la recerca de nous materials tèxtils (noves fibres naturals, sintètiques o biobasades), acabats per conferir funcionalitat (per exemple, hidro-repelència, ignífugs, antimicrobians, anti-insectes i repel·lents d’insectes), altres processos implicats, i els recursos necessaris per desenvolupar els nous teixits sostenibles i funcionals.

Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) / Projecte IDI-20210526

Ministerio Ciencia e Innovación