RESPOSTES MULTISECTORIALS

A les necessitats tecnològiques de les empreses.

TRANSPORT

CONSTRUCCIÓ

PACKAGING

Tèxtil

ENERGIA

MEDI AMBIENT

ALIMENTACIÓ

COSMÈTICA

DETERGÈNCIA

SALUT

FARMACÈUTIC I VETERINARI

QUÍMICA I MATERIALS

SEGURETAT

MARÍTIM